Online enquêtes voor onderwijs, scholen en academische wereld

Hoe studenten, docenten en administrateurs slagen

Illustratie Onderwijsenquêtes

Of u nu inzicht moet verkrijgen in de factoren die de tevredenheid over uw faculteit bepalen of feedback nodig hebt van studenten over een nieuw cursuspakket, een online enquête kan gegevens naar boven brengen waarmee programma’s, processen en algehele resultaten kunnen worden verbeterd. Ouders, studenten, docenten, professoren en administrateurs kunnen allemaal baat hebben bij professionele onderwijsenquêtes.

Hoe kunnen professionals in het onderwijs gebruikmaken van online enquêtes voor het onderwijs?

Van effectiviteit van de faculteit tot sportprogramma’s of opvattingen van ouders en leerlingen, er zijn vele manieren waarop leraren, faculteit en administrateurs gebruik kunnen maken van online enquêtes om te bepalen hoe uw onderwijssysteem presteert. Hier volgen enkele ideeën. (Sommige van de sjablonen waarnaar hieronder wordt verwezen, zijn momenteel alleen beschikbaar in het Engels.)

 • Gezins-/schoolrelaties beoordelen. Schoolhoofden, directeuren en schoolcommissies kunnen enquêtes gebruiken om meer te weten te komen over de aspecten van de gezins-/schoolrelaties die de resultaten van leerlingen beïnvloeden. SurveyMonkey is gaan samenwerken met de Harvard School of Education om een enquête op te stellen die exact in die behoefte voorziet. Hier komt u meer te weten over de K-12 ouderenquête. Bekijk tevens onze sjabloon voor ouderondersteuning.
 • Onderwijsresultaten. Niet alleen vormen enquêtes onder studenten een geweldige manier om leerlingen te laten nadenken over hun leren, maar ze bieden tevens een effectieve methode om de prestaties van leerlingen te meten. Het verzenden van een studenten-enquête kan opleiders helpen om programma’s te verbeteren en tekortkomingen aan te pakken, terwijl de studenten waardevolle inzichten kunnen verwerven over hun leerprocessen.
 • Enquête voor openbare scholen Ouders, personeel, en in veel gevallen, studenten doen mee aan enquêtes voor openbare scholen. Of het nu om financiering of veiligheid gaat, communicatie of de prestaties van het schoolbestuur, overweeg het gebruik van de sjabloon voor enquêtes voor openbare scholen om waardevolle inzichten te krijgen in de gezondheid van uw schooldistrict.
 • Enquête voor ouders van kleuters. Hebben ouders het gevoel dat aan de leerbehoeften van hun jonge kinderen wordt voldaan? Zijn de ervaringen van hun kind op de kleuterschool positief; voelt het kind zich welkom; beschikt het kleuterpersoneel over voldoende ervaring en zijn ze voldoende opgeleid? Deze vragen zullen naar alle waarschijnlijkheid terugkomen in een kleuterschoolenquête.
 • Enquête over het schoolklimaat. Hoe hoog scoort uw school bij het motiveren van uw kind? Hecht uw school waarde aan diversiteit? Respecteren docenten uw kind? Creëren de administrateurs van de school van uw kind een gezonde en stimulerende leeromgeving? Deze vragen en meer kunt u vinden in de sjabloon voor enquêtes over het schoolklimaat. Vormt de school in academisch opzicht een uitdaging voor leerlingen?
 • Beoordeel online leerprogramma’s. Er zijn steeds meer nieuwe technologieën in opkomst. Het is uw taak om te bepalen welke tools leerlingen nodig hebben om te slagen in een klaslokaal via het web. Welke factoren zijn cruciaal voor effectief cursusontwerp en kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een online omgeving? Wat missen leerlingen eventueel omdat zij niet in een fysiek klaslokaal zitten? Stuur een online enquête uit om hier achter te komen.
 • Tevredenheid van universiteitsstudenten. Welke essentiële componenten dragen bij aan de tevredenheid van studenten? Enkele vragen kunnen zijn: Hoe effectief is het onderwijs binnen uw hoofdvak/buiten uw hoofdvak aan deze universiteit? Hoe nuttig is uw studieadviseur? Hoe gemakkelijk is het om te vinden wat u nodig hebt in het bibliotheeksysteem van de universiteit? Gebruik onze sjabloon voor tevredenheidsenquêtes onder universiteitsstudenten om de antwoorden te krijgen die u nodig hebt.
 • Feedback voor cursusevaluatie. Heeft de cursus de onderwijsdoelstellingen van uw leerlingen ondersteund? U zou wellicht willen nagaan wat leerlingen vinden over de prestaties van de docent (expertise, levering, vermogen om met verschillende bekwaamheidsniveaus om te gaan), het cursusmateriaal (studieboeken, cursusreaders, interactieve presentaties) en de effectiviteit van resources/hulpmiddelen (online forums, software voor cursusbeheer).
 • Studentenenquête. Verzamel feedback van studenten zelf. Vinden de leerlingen dat ze worden gerespecteerd en eerlijk behandeld? Zijn leraren, coaches, verpleegkundigen en andere medewerkers ondersteunend? Zijn klasgenoten aardig en welgemanierd? Wordt er gepest op uw school? Bekijk onze enquête over pesten onder studenten alsmede onze enquête over sport op de middelbare school voor voorbeelden.
 • Enquêtes onder docenten. Onderzoek nader hoe personeel en leraren tegen hun werkomgeving aankijken. Zijn de leraren op uw basisschool tevreden over hun arbeidsomstandigheden, collega’s, processen en faciliteiten? Verstuur een vragenlijst voor docenten om feedback te krijgen van het personeel.
 • Curriculumplanning, speciale excursies, schoolprestaties. Docenten kunnen een enquête gebruiken voor curriculumplanning of cursusevaluaties, of om de belangstelling voor speciale onderwerpen te peilen. Ze kunnen ook een online enquête uitsturen voor het coördineren van excursies, fondsenwerfacties, schoolvoorstellingen, evenementen en nog veel meer. Welke ouders kunnen helpen met toezicht houden en carpoolen? Zijn er anderen die bereid zijn rond te lopen op het schoolplein?
 • Faculteitstevredenheid. Waar zijn getalenteerde faculteitsleden van allerlei pluimage naar op zoek? Wat zijn de bouwstenen van een rijke en gevarieerde onderwijsgemeenschap, volgens uw faculteit? Voor welke uitdagingen ziet de faculteit zich momenteel geplaatst in uw hogeschool of universiteit? Ga aan de slag met een sjabloon voor enquêtes over faculteitstevredenheid.

Voorbeelden en sjablonen voor onderwijsenquêtes van SurveyMonkey (sommige hiervan zijn momenteel uitsluitend beschikbaar in het Engels)

 • Tevredenheidsenquête voor studenten aan universiteiten
  Verzamel informatie van universitaire studenten met deze 10 vragen tellende sjabloon voor tevredenheidsenquêtes onder studenten. Deze sjabloon bevat vragen over de kwaliteit van het onderwijs, het gemak van registratie, de veiligheid op de campus en het gemak en de beschikbaarheid van voorzieningen.
 • Sjabloon voor enquête over openbare scholen
  Deze sjabloon voor een enquête over openbare scholen biedt inzicht in hoe ouders en anderen denken over de openbare scholen in hun gebied. Hierbij komen vragen aan bod over percepties van het schooldistrict, beschikbaarheid voor vrijwilligerswerk en mogelijke verbeteringen voor het schoolsysteem.
 • Sjabloon voor K12-ouderenquête van Harvard Graduate School of Education
  Deze sjabloon, voor een enquête met maar liefst 80 vragen, richt zich op de gedachten, gevoelens en indrukken van ouders met betrekking tot de school van hun kinderen. Er zijn vragen opgenomen over rollen en opvattingen van ouders, interacties van het kind op school, percepties over de schoolomgeving en demografische structuur.
 • Sjabloon voor enquête over pesten
  Verkrijg inzicht in pesten op uw school met deze snelle, uit 10 vragen bestaande sjabloon voor een enquête over pesten. Deze omvat vragen over de soorten, de ernst en de frequentie van pesten op openbare of particuliere scholen.
 • Sjabloon voor feedback van leerlingen over sport op middelbare scholen
  In deze één pagina tellende sjabloon voor feedback van leerlingen over sport op middelbare scholen worden ​​student-atleten ondervraagd over hun ervaringen met leerkrachten, ouders en coaches in relatie tot hun sportdeelname.
 • Sjabloon voor tevredenheidsenquêtes voor universiteitsfaculteiten
  Gebruik deze sjabloon voor tevredenheidsenquêtes voor faculteiten om universiteitsfaculteiten te ondervragen over leiding, interacties, administratie en algemene werktevredenheid aan hun universiteit. Het is een korte enquête van 10 vragen.
 • Sjabloon voor afstudeerenquêtes voor universiteitsstudenten
  Hoor van studenten over hun ervaringen aan de universiteit via deze afstudeerenquête voor studenten met 10 vragen. U krijgt inzicht in de verwachte afstudeerdatums, alsmede de algemene indrukken van de kwaliteit van het onderwijs, de faciliteiten en toekomstige doelen.

3 tips om aan de slag te gaan

 1. Houd het kort en terzake. Zorg ervoor dat elke vraag u dichter bij uw doelstelling brengt. Houd rekening met de tijd die deelnemers aan de enquête moeten besteden en zorg ervoor dat vragen duidelijk en beknopt worden verwoord. Een goede vuistregel is dat het invullen van uw enquête maximaal tien minuten in beslag zou moeten nemen.
 2. Test uw enquête vooraf. Het is een goed idee om uw enquête vooraf te testen bij enkele leden van uw beoogde doelgroep. Mogelijk ontdekt u inconsistenties of onverwachte interpretaties van vragen.
 3. Houd vragen met een waarderingsschaal consistent. Als u waarderingsschalen gebruikt, moet u door uw hele enquête heen hetzelfde puntensysteem gebruiken. Als 1 "zeer tevreden" en 5 "zeer ontevreden" betekent, handhaaft u deze schaal voor alle vragen.

Op zoek naar andere soorten enquêtes en voorbeelden?

Waarom maken meer dan 20 miljoen mensen gebruik van SurveyMonkey?

 • Gratis
  Verstuur een onbeperkt aantal enquêtes en polls met ons GRATIS plan.
 • Gebruiksvriendelijk
  Maak en controleer uw enquête rechtstreeks via internet – wij hebben het gemakkelijk gemaakt om aan de slag te gaan, te leren en te gebruiken.
 • Intuïtief ontwerp
  Het is niet nodig om een ​​programmeur of technicus te zijn – als u uw e-mail kunt controleren of Facebook kunt gebruiken, kunt u ook gebruikmaken van SurveyMonkey.
 • Resultaten in real-time
  U kunt uw gegevens bekijken zoals deze binnenkomen, deze voor uzelf houden of ook anderen toegang geven.
 • Betrouwbaar en ervaren
  SurveyMonkey heeft meer dan 20 miljoen tevreden klanten geholpen met het online verzamelen van informatie.
 • Groeit met uw behoeften mee
  SurveyMonkey PROFESSIONELE plannen stellen u beter in staat informatie te verzamelen en interpreteren met geavanceerde analysevoorzieningen en meer.